Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.4. 2014 - Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice

24. 8. 2014

Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice 10.4.2014

 

Místo konání: hospoda Minkovice

Dne: 10.4.2014

Přítomní členové výboru SDH Minkovice: Bc. Michal Scheidl, pan Jaroslav Kolačný, pan Vít Velzel, Ing. Markéta Hlavová, pan Milan Melka

Omluveni: Jaroslav Kremina, Josef Pešek

Pořízením zápisu byl pověřen starosta SDH Minkovice.

Program zasedání: 1. Minkovická pergola

                               2. Organizace pálení čarodějnice

                               3. Sběr surového železa

                               4. Různé

1. Minkovická pergola

Pan starosta předložil členům výboru fakt, že byl zpracován projekt na Minkovickou pergolu za 11.500,- Kč panem Jaromírem Mrázem a následně upozornil, že tato částka bude hrazena na úkor již uvolněných peněz od OÚ Višňová pro obec Minkovice (SDH Minkovice). Dále uvedl své poznatky ohledně vypracovaného projektu. Vznikla diskuze s následnými otázkami: Jak je možné, že byl projekt vypracován bez předchozích konzultací s SDH Minkovice (která uvolňuje finanční prostředky na materiál pergoly) a byli jsme postaveni před hotovou věc? Nyní jsme nuceni řešit otázky ohledně toho, v čem se musíme uskromnit a na úkor jakých z našich požadavků to bude. My nechceme přijít o peníze, které nám již byly slíbeny. Samozřejmě pergolu chceme, ale pokud máme přijít o nějaké naše předchozí požadavky, tak se domníváme, že svépomocí bychom sehnali projektanta, který by byl finančně méně náročný. V jaké míře se bude muset postupovat podle projektu (místo prken na střešní konstrukci chceme OSB desky; okap jsme chtěli svést až k hospodě),  bude možné učinit tyto změny? V požárně bezpečnostním řešení je požadavek na zazdění okna v garáži (případně použití okna s EI 30DP1). Dále je v projektu uvedeno, že je potřeba technický dozor. Je ještě možné, abychom pergolu stavěli svépomocí, nebo bude muset být na práci najata nějaká firma? Nebude konečná cena vyšší než 11.500,- Kč?

Z uvedeného je zřejmé, že vyvstalo několik otázek a proto Vás žádáme o písemnou odpověď.

2. Organizace pálení čarodějnice

Pan Jaroslav Kolačný vznesl své představy o pořádání pálení čarodějnice (půjčení stolů, půjčení stánku, kapela, vatra, plakáty) – na vědomí. Pan Vít Velzel dal návrh na rozmístění stánků, stolů, vatry a kapely – na vědomí. Pan starosta dal návrh na uspořádání soutěží pro děti a lampionového průvodu včetně vyhodnocení nejhezčí čarodějnice – na vědomí.

 

 

3. Sběr surového železa

Pan starosta učinil návrh na konání sběru surového železa s následným prodejem. Členové výboru se shodli na konání sběru po akci pálení čarodějnice.

 

4. Různé

Ing. Markéta Hlavová dala na vědomí finanční stav z výroční schůze, příjem 5.150,- Kč, výdaj 5.487,- Kč, celkem -337,- Kč. Pan Vít Velzel upozornil na fakt, že dle nových stanov je potřeba zhotovení živnostenského listu, koncese a zdravotních průkazů. Pan Milan Melka zprostředkoval pomoc od višňovských fotbalistů minkovickým hasičům v podobě předání starých branek na fotbal – přijímáme a děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se zápisem byli obeznámeni všichni přítomní členové výboru SDH Minkovice

 

 

 

Minkovice 11.4.2014

 

 

 

Ověřovatelé:   Vít Velzel                  ………………………………………

                     Ing. Markéta Hlavová  ………………………………………

 

 

 

 

 

    Náměstek starosty SDH Minkovice                       Starosta SDH Minkovice

     Jaroslav Kolačný                                                   Bc. Michal Scheidl

     .............................                                                 ..........................................