Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.5., 25.5., 29.5. 2014 - Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice

24. 8. 2014

Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice 15. 5, 25. 5, 29. 5  2014

 

Místo konání: hospoda Minkovice

Dne: 15.5, 25.5, 29.5 2014

Přítomní členové výboru SDH Minkovice: Bc. Michal Scheidl, pan Jaroslav Kolačný, pan Vít Velzel, Ing. Markéta Hlavová, pan Milan Melka, pan Jaroslav Kremina

Přítomní členové SDH Minkovice: Petr Labský, Tereza Krausová, Kateřina Pešáková, Martin Moc

Podporovatel: František Tuhý

Omluveni: Josef Pešek

Pořízením zápisu byl pověřen starosta SDH Minkovice.

Program zasedání: 1. Organizování akce „Kácení máje“

                               2. Různé

1. Organizování akce „Kácení máje“

 • Pan Jaroslav Kolačný vznesl své představy, co je potřeba k pořádání akce „Kácení máje“ (stánky, sekání trávy, půjčení deštníků včetně betonových dlaždic, půjčení stolů, odpadkové koše, drobné peníze – 6.000,- Kč, hudba, mikrofon, aparatura, sklenice na dobrovolný vstup, břízky, elektrika, lednice, kočár s koňmi, cukrovinky, plakáty, pódium pro děti, gril, prodlužovací kabely, krepáky) – na vědomí.
 • Pan Jaroslav Kolačný oznámil, že Jaroslav Mikeš slíbil pro tento rok hrát na akci roli dědka – na vědomí.
 • Pan Vít Velzel s panem starostou si dali za úkol obstarání klobás, krůty, tácků, kelímků, alkoholických i nealkoholických nápojů a dalších surovin určených k akci – na vědomí.
 • Pan František Tuhý se tázal, zdali se letos bude půjčovat skákací hrad pro děti – všichni přítomní se jednohlasně shodli na tom, že je to zbytečně vynaložená částka, neboť skákací hrad v této době již není žádanou atrakcí a tato částka by se musela zaplatit i v případě deště, přestože by hrad nebyl využíván.
 • Pan Vít Velzel informoval, že je možnost si zadarmo půjčit zařízení na výrobu cukrové vaty prostřednictvím Rudy Wendlera – na vědomí.
 • Ing. Markéta Hlavová si dala za úkol koupit krepáky, vstupenky do kočáru s koňmi a dále oznámila, že na tuto akci vybere 45.000,- Kč – na vědomí.
 • Pan František Tuhý informoval, že v rámci programu akce budou vystupovat děti ze základní školy, které se budou prezentovat zpěvem – na vědomí.
 • Pan František Tuhý zmínil, že chybí propagace této akce ve Frýdlantském zpravodaji – na vědomí.
 • Pan Vít Velzel informoval, že v rámci programu akce bude ukázka psovodů a policejního zásahu, kterého se bude sám účastnit – na vědomí.
 • Pan starosta informoval o možnosti zúčastnit se fotografické soutěže „Já hasič“, což je doprovodná fotosoutěž k anketě „Dobrovolní hasiči roku“ – na vědomí.
 • Slečna Tereza Krausová si dala za úkol sehnat na akci elektrickou váhu na vážení krůty – na vědomí.
 • Pan Vít Velzel informoval, že tuto akci nahlásil na celním úřadě – na vědomí.
 • Pan František Tuhý informoval, že prostřednictvím redaktorky Martiny Petráškové nechal do Libereckého deníku zprostředkovat fakt, že průjezd Vískou není možný z důvodu rekonstrukce mostu a je nutné využít objížďku – na vědomí.
 • Pan Jaroslav Kolačný společně s panem Františkem Tuhým předložily návrh s konkrétními soutěžemi: Přetahování lana, slalom kuželkami, skákání v pytlích, lezení na májku, panák na skákání. Dále informovali, že program doplní o jistou věc, která bude překvapením jak pro lidi, tak pro ostatní členy – na vědomí.

 

2. Různé

 • Pan Vít Velzel se tázal, zdali může být z pokladny uvolněno 500,- Kč na zakoupení oleje do požární stříkačky PS 16 – jednohlasný souhlas.
 • Pan starosta informoval, že napsal paní starostce obce děkovný e-mail za přislíbení 2.000,- Kč na akci pálení čarodějnice – na vědomí.
 • Pan Kolačný si dal za úkol domluvit se s panem Milanem Hlavou st. na dovozu fotbalových branek z Višňové – na vědomí.
 • Pan Vít Velzel informoval, že byl na obecním úřadu kvůli zavedení vody do klubovny (budoucí kuchyňky) a byla mu zmíněna nutnost napsat žádost, která musí být odsouhlasena na Radě obce. Napsání žádosti si dal za úkol – na vědomí.

 

 

 

Se zápisem byli obeznámeni všichni přítomní členové výboru SDH Minkovice

 

 

 

Minkovice 2.6 2014

 

 

Ověřovatelé:   Milan Melka                  ………………………………………

                        Jaroslav Kremina           ………………………………………

 

     Náměstek starosty SDH Minkovice                       Starosta SDH Minkovice

 

     Jaroslav Kolačný                                                   Bc. Michal Scheidl

     .............................                                                 ..........................................