Jdi na obsah Jdi na menu
 


17.4. a 25.4. 2014 - Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice

24. 8. 2014

Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice 17.4 a 25.4 2014

 

Místo konání: hospoda Minkovice

Dne: 17.4 a 25.4 2014

Přítomní členové výboru SDH Minkovice: Bc. Michal Scheidl, pan Jaroslav Kolačný, pan Vít Velzel, Ing. Markéta Hlavová, pan Milan Melka, pan Jaroslav Kremina,

Přítomní členové SDH Minkovice: Petr Labský, Tereza Krausová, Kateřina Pešáková, Pavlína Seifertová, Miroslav Lorenc

Omluveni: Josef Pešek

Pořízením zápisu byl pověřen starosta SDH Minkovice.

Program zasedání: 1. Organizace pálení čarodějnice

                               2. Různé

1. Organizace pálení čarodějnice

Pan Jaroslav Kolačný vznesl své představy o pořádání pálení čarodějnice (půjčení lednice, hotové plakáty, koupení lampionů – 30, přenosná světla, elektrický kabely, žárovky) – na vědomí. Pan starosta informoval, že u Foldy objednal 100 pivních klobás a 50 špekáčků se slíbenou slevou a upozornil, že je potřeba připravit klacky na opékání – na vědomí. Pan Vít Velzel si dal za úkol koupení kelímků a tácků, dále upozornil, že je potřeba povolení od celní zprávy z důvodu prodeje alkoholu (nad 18% alkoholu) venku, toto povolení také vyřídí – na vědomí. Ing. Markéta Hlavová společně s Kateřinou Pešákovou předložily návrh a průběh konkrétních soutěží pro děti :        

                                                  1. Kopání na branku

                                                  2. slalom s košťaty

                                                  3. zdobení čarodějnice                     

                                                  4. vyhlášení nejkrásnější čarodějnice

                                                  5. lampionový průvod

                                                  6. zapálení čarodějnice.

Dále si Ing. Markéta Hlavová dala za úkol koupení cen na vyhlášení nejkrásnějších čarodějnic a Tereza Krausová koupení sušenek a bonbónů pro děti – na vědomí.

 

2. Různé

Pan Jaroslav Kolačný informoval o brigádě, která se bude konat v sobotu 19.4 ve 13.00 – na vědomí. Pan starosta upozornil, že sběr surového železa se bude konat 14.6 2014 a informoval, že pan František Tuhý je ochoten napsat tento fakt do drbny a dále o této akci informovat občany Vísky – na vědomí. Pan starosta informoval o tom, že živnostenský list včetně koncese je hotový a následně tyto dokumenty i s registračním listem SDH Minkovice předal panu Milanu Melkovi – na vědomí. Pan starosta dal návrh na uskutečnění zájezdu do pivovaru pro všechny občany, kteří by měli zájem, a dále si dal za úkol zjištění všech náležitostí týkající se tohoto zájezdu s tím, že až bude více informací, tak se rozhodne, zda tento zájezd uskutečnit či nikoli – na vědomí. Pan starosta vznesl fakt, že by bylo dobré všechny akce SDH Minkovice fotograficky zaznamenávat a zvolil pana Františka Tuhého hlavním fotografem – na vědomí. Ing. Markéta Hlavová předložila finanční stav z velikonoční opékačky: - 4.809,- Kč – na vědomí. Pan starosta upozornil, že členové výjezdové jednotky dali výdělek z výjezdů (6.500,- Kč) na tuto akci a tudíž zbylo 1.690,- Kč a za ty peníze navrhl nechat sestavit gril na točení masa (Stanislavem Dostálem), pan Jaroslav Kolačný navrhl, aby se počkalo za zisk z kácení máje, a poté se rozhodne, zda tento gril koupit či nikoli – na vědomí. Pan starosta informoval, že pan František Tuhý je ochoten pro zviditelnění SDH Minkovice napsat článek do drbny týkající se velikonoční opékačky – výbor SDH Minkovice souhlasí a děkuje za podporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se zápisem byli obeznámeni všichni přítomní členové výboru SDH Minkovice

 

 

 

Minkovice 2.5.2014

 

 

 

 

Ověřovatelé:   Vít Velzel                  ………………………………………

                     Ing. Markéta Hlavová  ………………………………………

 

 

 

 

 

    Náměstek starosty SDH Minkovice                       Starosta SDH Minkovice

     Jaroslav Kolačný                                                   Bc. Michal Scheidl

     .............................                                                 ..........................................