Jdi na obsah Jdi na menu
 


26.8 2014 - Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice

17. 10. 2014

Zápis ze zasedání výboru SDH Minkovice 26.8 2014

 

Místo konání: hospoda Minkovice

Dne: 26.8 2014

Přítomní členové výboru SDH Minkovice: Bc. Michal Scheidl, pan Jaroslav Kolačný, pan Vít Velzel, Ing. Markéta Hlavová.

Omluveni: pan Milan Melka, pan Jaroslav Kremina, Josef Pešek

Pořízením zápisu byl pověřen starosta SDH Minkovice.

Program zasedání: 1. Hodnocení akce „Letní Diskoples“

                               2. Různé

1. Hodnocení akce Letní Diskoples

  • Přítomní členové výboru se shodli, že vinou špatně zvoleného termínu přišlo méně lidí, než se očekávalo, což se negativně projevilo na finančním zisku. Přesto díky sponzorskému daru od Generali pojišťovny a.s. byla tato akce plusová, čímž jim velice děkujeme a dále se nabízíme k jakékoliv spolupráci.
  • Přítomní členové výboru se shodli, že pokud se příští rok rozhodnou znovu tuto akci pořádat, tak se dle možností pokusí zvolit vhodnější termín – na vědomí. 
  • Pan Vít Velzel oznámil, že zbyly dva sudy piva, které se mohou použít na výroční schůzi 2015 – na vědomí.

 

2. Různé

  • Pan Jaroslav Kolačný požádal členy SDH Minkovice, zdali by 20.9 2014 nepomohli Českému svazu chovatelů Základní organizaci Višňová s obsazením stánků při „Chovatelské výstavě“ – členové souhlasily - na vědomí.
  • Pan Jaroslav Kolačný si vzal na starosti oslovení pana Lišky ohledně oplechování Minkovické pergoly – na vědomí.
  • Pan starosta se tázal, zdali by někdo neměl zájem, popřípadě by někdo nevěděl o někom, kdo by pokračoval v psaní kroniky SDH Minkovic. Pan Jaroslav Kolačný navrhnul pana Františka Tuhýho. Pan starosta si oslovení pana Františka Tuhýho bere na starosti – na vědomí.
  • Pan starosta informoval o vznikajících webových stránkách SDH Minkovic s adresou:  sdhminkovice.estranky.cz - na vědomí.

 

 

 

Se zápisem byli obeznámeni všichni přítomní členové výboru SDH Minkovice

 

Minkovice 6.7 2014

 

Ověřovatelé:   Jaroslav Kolačný            ………………………………………

                        Jaroslav Kremina           ………………………………………

 

    Náměstek starosty SDH Minkovice                     Starosta SDH Minkovice

     Jaroslav Kolačný                                                 Bc. Michal Scheidl

     .............................                                              ..........................................